Thông báo hàng hải khu vực bắn đạn thật tại vùng biển tỉnh Quảng Trị

Thứ Ba, 10/10/2023, 09:28 GMT+7