1. Ông Phan Phùng Hải, Bí thư chi bộ - Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị.

2. Ông Lê Văn Châu - Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị.