Bến cảng Cửa Việt nằm trong khu vực hàng hải Cửa Việt, bao gồm 03 cầu cảng và 01 bến phao, trong đó:

1. Cầu cảng số 01 và cầu cảng số 02 là cầu cảng tổng hợp, tổng chiều dài 128m, có khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải đến 2.000 tấn, công suất 400.000 tấn/năm, tổng diên tích 5,38ha, thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV cảng Cửa Việt.

2. Cầu cảng Hợp Thịnh là cầu cảng tổng hợp, chiều dài 100m, có khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải đến 3.000 tấn, công suất 400.000 tấn/năm, tổng diên tích 1,24ha, thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh.

3. Bến phao xăng dầu Hưng Phát - Cửa Việt là loại bến phao mềm, bao gồm 04 phao neo tàu, chiều dài 270m, có khả năng tiếp nhận tàu hàng lỏng có trọng tải đến 40.000 tấn, công suất 340.000 tấn/năm, tổng diên tích 1,62ha, thuộc quản lý của Công ty TNHH SXTM Hưng Phát.

4. Cầu cảng Hải Hà là cầu cảng chuyên dùng phục vụ cho tàu hàng lỏng, có khả năng tiếp nhận tàu thuyền có trọng tải đến 3.000 tấn, có chiều dài 100 m, công suất 360.000 tấn/năm, tổng sức chứa của kho xăng dầu 30.000 m3, tổng diện tích 4,63 ha, thuộc quản lý của Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà.

Bến cảng Cửa Việt

Bến cảng Cửa Việt