• 1. Luồng Cồn Cỏ
  • Luồng Cồn Cỏ có chiều dài khoảng 300m, chiều rộng 60m, độ sâu đạt -2,9m.

   Luồng Cồn Cỏ chủ yếu phục vụ cho tàu cá có công suất máy đến 200CV, tàu hàng có trọng tải đến 300 tấn, tàu khách có sức chở đến 100 hành khách hoat động ra vào cảng cá Cồn Cỏ.

   Luồng Cồn Cỏ

 • 2. Luồng hàng hải Cửa Việt
  • Luồng hàng hải Cửa Việt có chiều dài 2,4 km, rộng 60m, độ sâu theo thiết kế -5,4m; hệ thống phao tiêu báo hiệu trên luồng gồm 08 phao tiêu báo hiệu được trang bị đèn hiệu phục vụ cho tàu thuyền hoạt động vào ban đêm.

   Luồng hàng hải Cửa Việt phục vụ cho tàu thuyền ra, vào các cầu cảng thuộc Bến cảng Cửa Việt, bao gồm: cầu cảng số 01, cầu cảng số 02, cầu cảng Hợp Thịnh và Bến phao xăng dầu Hưng Phát - Cửa Việt.

   Luồng Hàng hải Cửa Việt