• 1. KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU THUYỀN NGÀY 11/12/2023

  • CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

   CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG TRỊ

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

    

   KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU THUYỀN

   (Ngày 11 tháng 12 năm 2023)

   Thời gian dự kiến

   Time

   Tên tàu

   Name of ship

   Mớn nước

   Draft

   Chiều dài lớn nhất

   LOA

   Trọng tải

   DWT

   Tàu lai

   Tug boat

   Tuyến luồng

   Chanel

   Từ

   From

   Đến

   To

   Đại lý

   Agent

   10/12/2023 23:00

   THANH THÀNH ĐẠT 19

   2.9/2.9

   69.5

   1,725.4

   NIL

   CỬA VIỆT

   Khu neo đậu

   P0

   NIL

   11:00

   THANH THÀNH ĐẠT 67

   3.0/3.1

   74.36

   3,065.6

   NIL

   CỬA VIỆT

   Khu neo đậu

   P0

   NIL

   11:00

   THANH THÀNH ĐẠT 69

   3.0/3.1

   79.6

   3,045.0

   NIL

   CỬA VIỆT

   Khu neo đậu

   P0

   NIL

   11:00

   THANH THÀNH ĐẠT 35

   3.0/3.1

   79.5

   3,021.3

   NIL

   CỬA VIỆT

   Khu neo đậu

   P0

   NIL

   10:00

   TRỊNH XUÂN 09

   2.9/2.9

   72.68

   2,055.0

   NIL

   CỬA VIỆT

   Khu neo đậu

   P0

   NIL

   8:00

   CONCO TOURIST

   1.2/1.2

   28.8

   21.3

   NIL

   CỬA VIỆT

   Khu neo đậu

   P0

   NIL

   15:00

   TRỊNH XUÂN 02

   2.9/3.0

   79.8

   2,860.0

   NIL

   CỬA VIỆT

   Khu neo đậu

   P0

   NIL

   17:00

   THANH THÀNH ĐẠT 88

   3.15/3.15

   74.24

   2,854.8

   NIL

   CỬA VIỆT

   Khu neo đậu

   P0

   NIL

   8:00

   TRỊNH XUÂN 02

   2.7/2.7

   79.8

   2,860.0

   NIL

   CỬA VIỆT

   P0

   Khu neo đậu

   NIL

   10/12/2023 22:00

   THANH THÀNH ĐẠT 66

   1.5/3.0

   79.57

   2,930.7

   NIL

   CỬA VIỆT

   P0

   Khu neo đậu

   NIL

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Ngày 10 tháng 12 năm 2023

   Lãnh đạo duyệt

    

    

    

   (Đã ký)

    

    

   Lê Văn Châu

    

    

 • 2. Luồng Cồn Cỏ
  • Luồng Cồn Cỏ có chiều dài khoảng 300m, chiều rộng 60m, độ sâu đạt -2,9m.

   Luồng Cồn Cỏ chủ yếu phục vụ cho tàu cá có công suất máy đến 200CV, tàu hàng có trọng tải đến 300 tấn, tàu khách có sức chở đến 100 hành khách hoat động ra vào cảng cá Cồn Cỏ.

   Luồng Cồn Cỏ

 • 3. Luồng hàng hải Cửa Việt
  • Luồng hàng hải Cửa Việt có chiều dài 2,4 km, rộng 60m, độ sâu theo thiết kế -5,4m; hệ thống phao tiêu báo hiệu trên luồng gồm 08 phao tiêu báo hiệu được trang bị đèn hiệu phục vụ cho tàu thuyền hoạt động vào ban đêm.

   Luồng hàng hải Cửa Việt phục vụ cho tàu thuyền ra, vào các cầu cảng thuộc Bến cảng Cửa Việt, bao gồm: cầu cảng số 01, cầu cảng số 02, cầu cảng Hợp Thịnh và Bến phao xăng dầu Hưng Phát - Cửa Việt.

   Luồng Hàng hải Cửa Việt