THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA VÙNG ĐÓN TRẢ HOA TIÊU CỬA VIỆT – QUẢNG TRỊ

Thứ Tư, 30/08/2023, 14:42 GMT+7

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA VÙNG ĐÓN TRẢ HOA TIÊU CỬA VIỆT – QUẢNG TRỊ

 

QTI -16- 2023

Vùng biển

Tên luồng

: Quảng Trị

: Cửa Việt

        Căn cứ bình đồ độ sâu vùng đón trả hoa tiêu Cửa Việt – Quảng Trị được đo đạc và hoàn thành ngày 21/8/2023;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng đón trả hoa tiêu Cửa Việt – Quảng Trị, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

        Trong phạm vi vùng đón trả hoa tiêu Cửa Việt – Quảng Trị được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 0,5 hải lý với tâm tại vị trí có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 16°55'51.6"

 107°13'11.4"

 16°55'48.0"

 107°13'18.0"

 

        độ sâu đạt: 16.5m (mười sáu mét rưỡi).

        Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 15.7m đến 16.4m tại vị trí biên phía Tây Tây Nam của vùng đón trả hoa tiêu. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng đón trả hoa tiêu khoảng 200m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

         Các phương tiện thuỷ khi ra, vào vùng đón trả hoa tiêu trên phải tuân thủ theo sự điều động của Cảng vụ hàng hải Quảng Trị và lưu ý dải cạn nói trên./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật VN50018, V14N0018, V1300011, VN30010;

            -Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://vms-north.vn