CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

Thứ Hai, 29/01/2024, 10:26 GMT+7

          Thực hiện Chỉ thị Liên tịch số 5456/CTLT-CHHVN-CĐCHHVN ngày 13/12/2023 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam; Công văn số 5645/BCĐ-TCCB ngày 22/12/2023 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở về việc tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động. Ngày 24/01/2024, cơ quan Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Hồng Giang - Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; đồng chí Trịnh Thanh Lâm, Chánh Thanh tra hàng hải - Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Cục Hàng hải Việt Nam; về phía Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị có đồng chí Phan Phùng Hải - Bí thư Chi bộ, Giám đốc cùng toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị.

Đồng chí Phan Phùng Hải - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị trình bày Báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023.

          Hội nghị đã nghe Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; Báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023;  Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị viên chức, người lao động năm 2022 và những quy định về thực hiện dân chủ tại đơn vị, kết quả giám sát, hỗ trợ viên chức, người lao động thực hiện dân chủ ở đơn vị;  Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024;  Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022- 2023 và chương trình công tác nhiệm kỳ 2024-2025; Báo cáo công khai tài chính năm 2023 và Báo cáo đánh giá việc thực hiện các quy chế nội bộ năm 2023 của đơn vị.

            Năm 2023, là một năm khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và thế giới đã tác động một phần không nhỏ đến ngành Hàng hải Việt Nam. Tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam cũng như cấp uỷ, chính quyền địa phương tỉnh Quảng Trị và sự nỗ lực cố gắng hết mình của toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị. Với đội ngũ cán bộ luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, có kinh nghiệm quản lý và năng lực thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, luôn đoàn kết vượt qua những khó khăn, thách thức vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị trình bày Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2023.

            Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2023, Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị đã xây dựng phương hướng, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế tại khu vực đơn vị quản lý. Với những nhiệm vụ trọng tâm đó là thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, đổi mới và nâng cao chất lượng các mặt công tác, vươn lên hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Thực hành tốt tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức. Xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn, kiến thức chuyên ngành sâu rộng để phục vụ tốt cho công tác quản lý của đơn vị trong thời gian tới.

            Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2023  đã diễn ra dân chủ, tích cực. Trên cơ sở các nội dung báo cáo viên chức và người lao động của đơn vị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho viên chức, người lao động đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ toàn thể viên chức và người lao động trong đơn vị đã nhiệt tình, nghiêm túc tham gia đóng góp ý kiến bổ sung vào các bản Báo cáo, các Quy chế. Đoàn Chủ tịch Hội nghị đã tiếp thu và giải đáp những kiến nghị, đề xuất của viên chức, người lao động qua đó góp phần làm tăng thêm lòng tin của viên chức và người lao động đối với sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo đơn vị. Hội nghị đã phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2024 giữa Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch Công đoàn. Hội nghị đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Viên chức, người lao động  năm 2023 của đơn vị.

Đồng chí Hoàng Hồng Giang - Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

            Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Hồng Giang - Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã biểu dương những nỗ lực của toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị và chia sẽ những khó khăn, thách thức trước mắt. Đồng chí động viên toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị cần phải thật sự dân chủ, đoàn kết, phát huy hết nội lực, vượt qua những khó khăn thách thức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao trong thời gian tới.

            Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2023 của cơ quan Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị đã thành công tốt đẹp./.