TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 06 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Thứ Sáu, 07/07/2023, 13:52 GMT+7

          Thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, ngày 06 tháng 7 năm 2023 Cơ quan Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Phan Phùng Hải - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị và toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Hội nghị đã nghe các báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Cấp ủy Chi bộ, Chuyên môn, BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn. Qua thảo luận các Báo cáo đã làm sâu sắc hơn những kết quả đạt được tìm ra các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân từ đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để tập trung triển khai, thực hiện nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 06 tháng cuối năm 2023. Trong thời gian 06 tháng cuối năm 2023 với chủ đề: "Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong công tác và xây dựng văn hóa công sở tại cơ quan" nhằm tiếp tục nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phan Phùng Hải - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của Chi bộ, Chính quyền và các Đoàn thể trong 6 tháng vừa qua, đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm trong công việc và những ý kiến góp ý của công chức, viên chức và người lao động  tham dự Hội nghị. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nội dung cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023 đó là tập trung đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác chỉ đạo điều hành góp phần nâng cao chất lượng công tác, toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị cần phải đoàn kết, phát huy hết nội lực, vượt qua những khó khăn thách thức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao trong 06 tháng cuối năm 2023.

          Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 của cơ quan Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị đã thành công tốt đẹp./.