Công đoàn Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028

Thứ Năm, 06/04/2023, 15:02 GMT+7

 

          Thực hiện Kế hoạch số 209/KH-CĐCHHVN, ngày 09/8/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam. Được sự nhất trí của Ban thường vụ Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam và Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị, ngày 04/4/2023 Công đoàn Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trịnh Thế Cường - Ủy viên BCH Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam, về phía cơ quan Cảng vụ hàng hải Quảng Trị có đồng chí Phan Phùng Hải - Bí thư Chi bộ, Giám đốc và toàn thể đoàn viên Công đoàn cùng tham dự Đại hội.

          Đại hội Công đoàn Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 là một sự kiện chính trị quan trọng để tất cả đoàn viên công đoàn  nhìn nhận lại những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, cũng là điều kiện để mỗi một đoàn viên có cơ hội góp ý kiến để xây dựng và đề ra phương hướng, kế hoạch cho hoạt động của Công đoàn trong nhiệm kỳ tiếp theo, nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn thực sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong hoạt động phong trào tại đơn vị.

         Đại hội cũng được nghe Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023 và nhiều tham luận của các đồng chí đoàn viên công đoàn trong đơn vị

          Trong nhiệm kỳ công tác, Công đoàn Cảng vụ hàng hải Quảng Trị đã hoàn thành về cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ được đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cảng vụ hàng hải Quảng Trị lần thứ VI. Hoạt động và những kết quả đạt được của Công đoàn Cảng vụ hàng hải Quảng Trị đã góp phần xây dựng cơ quan Cảng vụ hàng hải Quảng Trị thành một tập thể đoàn kết, tham gia có hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chương trình công tác lớn, các cuộc vận động, các phong trào thi đua, góp phần xây dựng và phát triển cơ quan, đóng góp vào thành tích chung của Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Cảng vụ hàng hải Quảng Trị và nhiều cá nhân, tập thể đã được nhận nhiều hình thức khen thưởng của Công đoàn Bộ Giao thông vận tải, Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam.

          Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí  Trịnh Thế cường  - Ủy viên BCH Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam đã đánh giá cao những nỗ lực cũng như thành tích mà đoàn viên công đoàn Cảng vụ hàng hải Quảng Trị đã đạt được, đồng thời chỉ đạo BCH nhiệm kỳ tới cần tập trung những nhiệm vụ trọng tâm và cần cố gắng phát huy tốt vai trò của mình để đáp lại sự tín nhiệm của lãnh đạo, CCVC và người lao động trong đơn vị.Tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phương pháp tuyên tuyền giáo dục, quan tâm sâu sát hơn tới đời sống đoàn viên công đoàn, tích cực kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động trong đơn vị góp phần chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Thay mặt cho Chi bộ và Lãnh đạo đơn vị, đồng chí Phan Phùng Hải đề nghị các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 cần xây dựng chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành. Trên cơ sở nội dung, chương trình hoạt động, tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết rút kinh nghiệm; nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Công đoàn các cấp; đổi mới công tác theo hướng thiết thực, hiệu quả, kịp thời giải quyết những yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của CCVC và người lao động. Đại hội đã tín nhiệm và bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn gồm 03 đồng chí có năng lực, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Công đoàn và bầu 02 đại biểu đại diện cho đoàn viên Công đoàn tham dự Đại hội X Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam.

          Đại hội đã biểu quyết các chỉ tiêu và thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị, khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Một số hình ảnh tại Đại hội Công đoàn Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị, khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028