THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ CÁC CHƯỚNG NGẠI VẬT NGUY HIỂM MỚI PHÁT HIỆN LÀ TÀU VIETSHIP 01, VIETSHIP 09, VIETSHIP TK 12, THANH THÀNH ĐẠT 55 BỊ ĐẮM KHU VỰC LUỒNG HÀNG HẢI CỬA VIỆT - QUẢNG TRỊ

Thứ Năm, 15/10/2020, 09:14 GMT+7

VỀ CÁC CHƯỚNG NGẠI VẬT NGUY HIỂM MỚI PHÁT HIỆN LÀ TÀU VIETSHIP 01, VIETSHIP 09, VIETSHIP TK 12, THANH THÀNH ĐẠT 55 BỊ ĐẮM KHU VỰC LUỒNG HÀNG HẢI CỬA VIỆT - QUẢNG TRỊ

 

CVI-20-2020

Vùng biển

: Quảng Trị

Tên luồng

: Cửa Việt

          Căn cứ công văn số 564/CVHHTQT-ATANHH ngày 12/10/2020 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Tồn tại các chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu Vietship 01, Vietship 09, Vietship TK 12, Thanh Thành Đạt 55 bị đắm khu vực luồng Cửa Việt có các thông tin như sau:

  1. Tàu Vietship 01:

Tàu Vietship 01 là tàu hút phun, dài 79m, rộng 11m, tàu có trọng tải 548,2 tấn. Vị trí tàu đắm nằm cách đê Nam luồng hàng hải Cửa Việt khoảng 30m; hiện tại phần cabin của tàu vẫn nổi trên mặt nước.

  1. Tàu Vietship 09:

Tàu Vietship 09 là tàu đặt máy đào gầu dây, số đăng ký SG-5116, dài 30,18m, rộng 12,18m, tàu có trọng tải 251,8 tấn. Vị trí tàu đắm nằm gần khu vực phao số 6 luồng hàng hải Cửa Việt.

  1. Tàu Vietship TK 12:

Tàu Vietship TK 12 là tàu kéo, số đăng ký SG-8930, dài 19,8m, rộng 6,16m, tàu có trọng tải 16,72 tấn. Vị trí tàu đắm nằm tại khu vực giữa phao số 0 và phao số 2 luồng hàng hải Cửa Việt.

  1. Tàu Thanh Thành Đạt 55:

Vị trí có tọa độ địa lý gần đúng như sau:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°55'30.6"

107°12'46.2"

16°55'27.0"

107°12'53.0"

 

Tàu Thanh Thành Đạt 55 là tàu chở hàng khô, hô hiệu 3WMT, dài 79m, rộng 11m, tàu có trọng tải 2048,5 tấn. Vị trí tàu đắm nằm cách phao số 0 luồng hàng hải Cửa Việt khoảng 0,8 hải lý về phía Đông Bắc.

- Các thông báo hàng hải số: 328(P), 330(P), 331(P)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 08/10/2020  không còn hiệu lực.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên khu vực luồng hàng hải Cửa Việt tăng cường cảnh giới, tuân thủ đúng hướng dẫn của các cơ quan chức năng khi đi qua khu vực các tàu bị chìm nói trên.