THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA VÙNG ĐÓN TRẢ HOA TIÊU TẠI KHU VỰC CỬA VIỆT - QUẢNG TRỊ

Thứ Hai, 24/08/2020, 08:40 GMT+7

THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA VÙNG ĐÓN TRẢ HOA TIÊU TẠI KHU VỰC CỬA VIỆT - QUẢNG TRỊ

 

 

QTI-11-2020

 

Vùng biển

: Quảng Trị

Tên luồng

: Cửa Việt

Căn cứ bình đồ độ sâu vùng đón trả hoa tiêu tại khu vực Cửa Việt – Quảng Trị được hoàn thành ngày 18/8/2020; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng đón trả hoa tiêu tại khu vực Cửa Việt – Quảng Trị (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

Trong phạm vi vùng đón trả hoa tiêu tại khu vực Cửa Việt – Quảng Trị được giới hạn bởi đường tròn bán kính 0,5 hải lý, tâm là vị trí có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°55'51.6"

 107°13'11.4"

 16°55'48.0"

 107°13'18.0"

 

độ sâu đạt: -16,5m (âm mười sáu mét rưỡi).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -15,8m tại biên phía Tây Tây Nam của vùng đón trả hoa tiêu. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng đón trả hoa tiêu khoảng 150m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

         Các phương tiện thuỷ khi ra, vào vùng đón trả hoa tiêu phải tuân thủ theo sự điều động của Cảng vụ hàng hải Quảng Trị và lưu ý các dải cạn nói trên./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật VN50018, V14N0018;