THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA VÙNG NƯỚC TRƯỚC BẾN SỐ 1, 2 CẢNG CỬA VIỆT – QUẢNG TRỊ

Thứ Hai, 20/07/2020, 15:02 GMT+7

THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA VÙNG NƯỚC TRƯỚC BẾN SỐ 1, 2 CẢNG CỬA VIỆT – QUẢNG TRỊ

 

QTI-08-2020

 

Vùng biển

: Quảng Trị

Tên luồng

: Cửa Việt

       Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 38/CV-CCV ngày 22/6/2020 của Công ty Cổ phần cảng Cửa Việt; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến số 1, 2 cảng Cửa Việt – Quảng Trị (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

       Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

A

 16°54'20.3"

 107°11'13.6"

 16°54'16.7"

 107°11'20.2"

B

 16°54'21.0"

 107°11'17.1"

 16°54'17.4"

 107°11'23.7"

N

 16°54'20.2"

 107°11'17.8"

 16°54'16.5"

 107°11'24.4"

H

 16°54'19.7"

 107°11'15.4"

 16°54'16.0"

 107°11'22.0"

F’

 16°54'17.0"

 107°11'11.3"

 16°54'13.4"

 107°11'17.9"

E’

 16°54'18.1"

 107°11'10.5"

 16°54'14.4"

 107°11'17.1"

C

 16°54'19.2"

 107°11'12.3"

 16°54'15.6"

 107°11'18.9"

C’

 16°54'19.8"

 107°11'13.1"

 16°54'16.1"

 107°11'19.7"

         Độ sâu đạt: -4,2m (âm bốn mét hai).

         Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -3,7m, nằm phía hạ lưu của vùng nước, từ điểm B về phía thượng lưu khoảng 14m đến thượng lưu điểm B khoảng 32m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 4m.