THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ KHU VỰC BIỂN CẤM HOẠT ĐỘNG TRÊN VÙNG BIỂN QUẢNG TRỊ

Thứ Ba, 23/07/2019, 14:06 GMT+7

 

            Vùng biển: Quảng Trị

            - Căn cứ Khoản 7 Điều 44 của Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Viêt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;

            - Căn cứ thông báo hàng hải số 2247/TB-BCH ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Bộ Chỉ huy quân sự - tỉnh Quảng Trị về việc bắn đạn thật trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Triệu Phong năm 2019.

            Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị thông báo thiết lập khu vực cấm hoạt động hàng hải trên vùng biển Quảng Trị, cụ thể như sau:

  1. Khu vực bắn đạn thật

            - Vị trí: tại vùng biển Thôn 9, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị;

            - Hướng bắn: hướng Đông, Đông Bắc;

            - Phạm vi: chính diện 3.000m, chiều sâu 15.650m (hướng Biển Đông)

Trong khu vực bắn đạn thật được giới hạn bởi các điểm 1, 2, 3 và 4  (có sơ đồ kèm theo) có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ WGS-84

Hệ VN-2000

Vĩ độ

Kinh độ

Vĩ độ

Kinh độ

1

16051'41.3"N

107014'15.6"E

16051'45"N

107014'09"E

2

16051'52.3"N

107013'29.6"E

16051'56"N

107013'23"E

3

16059'05.3"N

107020'16.6"E

16059'09"N

107020'10"E

4

16052'42.3"N

107023'52.6"E

16052'46"N

107023'46"E

            2. Thời gian cấm hoạt động và thời gian bắn đạn thật:

            - Thời gian cấm các tàu, thuyền hoạt động: Từ 07 giờ 00 phút đến 17 giờ 30 phút ngày 24 tháng 7 năm 2019;

- Thời gian bắn đạn thật: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 30 phút ngày 24 tháng 7 năm 2019.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

            Để đảm bảo an toàn trong quá trình diễn tập bắn đạn thật trên biển, nghiêm cấm tất cả phương tiện, tàu thuyền đi qua khu vực nói trên trong thời gian bắn đạn thật./.